1. W czasie korzystania z Portalu zamówień www.delicati.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w tym m. in. imienia i nazwiska, adresu, pod który ma zostać dostarczona przesyłka, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji i zwrotów). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
3. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie newsletteru, jego dane będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Wioletta Wieczorkiewicz Directo są gromadzone i przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych – Wioletta Wieczorkiewicz Directo na podstawie art. 23 ust 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania w nich zmian, uzupełniania, uaktualniania, prostowania lub usunięcia samodzielnie w sekcji „Moje konto”. Użytkownik może także zwrócić się z prośbą do Sprzedawcy o wprowadzenie stosownych zmian, uzupełnień, uaktualnień, sprostowań lub usunięcie danych. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.
6. Niektóre obszary Portalu zamówień www.delicati.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki cookies, czyli w szczególności niewielkich rozmiarów pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przeznaczone do korzystania z Portalu zamówień www.delicati.pl i usprawniające działanie pewnych funkcji, np. automatyczne logowanie. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku. Pliki cookies mogą zostać wyłączone. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityki prywatności znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.